Poradenství pro zemědělskou praxi a pro veřejnost

Naši výzkumní a vědečtí pracovníci poskytují odborné poradenství v ochraně a pěstování zemědělských a zahradních plodin

  • technologické a ekonomické poradenství pro pěstitele, zemědělskou praxi
  • doporučení vhodných odrůd polních plodin do pěstitelských oblastí
  • aplikace výsledků výzkumu v zemědělské praxi a zpracovatelském průmyslu
  • přednášková a expertní činnost v oblasti zemědělství
  • školení pro získání odborné způsobilosti
  • odborné konzultace, workshopy, semináře a konference

Poradenství pro zemědělskou praxi a pro veřejnost

e-mail: info@agritec.cz
tel.: +420 583 382 111

Kontakty na pracovníky poradenství a jednotlivé specialisty

Ing. Marie Bjelková, Ph.D.

Vedoucí oddělení

pěstování a komplexní agrotechnika přadných rostlin a olejnin, sklizňové technologie přadných rostlin, ekologické zemědělství, problematika osiv, remediace, legislativa konopí setého
Mgr. Jiří Horáček, Ph.D.

Vedoucí oddělení

analytická chemie a biochemie, identifikace odrůd pomocí biochemických a molekulárních markerů, detekce fytopatogenů pomocí imunochemických a molekulárních metod
Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D.

Vedoucí oddělení

ochrana rostlin se zaměřením na škůdce rostlin (luskoviny, len, konopí, řepka, obiloviny a další polní plodiny)

velkoprodej – ochrana rostlin

ochrana rostlin

výzkumná pracovnice

pěstování, šlechtění a agrotechnika luskovin

vědecký pracovník

biotechnologie luskovin a technických plodin, aplikace ve šlechtění

vědecký pracovník

ochrana rostlin se zaměřením na choroby a škůdce rostlin (luskoviny, len, konopí, řepka, obiloviny, ovocné sady)

vědecký sekretář

ochrana rostlin, pěstování lnu, konopí setého

vědecký pracovník

biotechnologické postupy; in vitro kultury zaměřené na luskoviny, řepku, kmín a konopí – mikropropagace, in vitro selekce