GEP – testování pesticidů

english version

Systém GEP zahrnuje základní pokyny pro screening chemických a biologických produktů, vývoj a registraci vašich zemědělských a zahradnických chemikálií, biopesticidů (společnost AGRITEC se také podílela na nových produktech v oblasti biopesticidů): Gliorex, Clonoplus), hnojiv a nových odrůd rostlin.

Agritec GEP
apr

Pro dosažení cíle a výsledku registrace výrobku potřebujete partnera, který vám může díky dlouholetým zkušenostem poskytnout přesné polní zkoušky GEP (od roku 1942 a od devadesátých let jako soukromá společnost).

Společnost AGRITEC je také zemědělskou vědeckou institucí s bohatou publikační činností posuzovatelů, kteří rovněž testují produkty v GEP pokusech. Společnost disponuje laboratořemi pro analýzu rostlin nebo půdy a produkci nových GMO odrůd luskovin, konopí, lnu.

Díky svým schopnostem při provádění pokusů můžeme pomoci.

Jaké polní pokusy GEP společnost AGRITEC poskytuje?

Naše polní pokusy GEP pokrývají následující kategorie chemických zemědělských nebo zahradnických přípravků a biopesticidů

 • Akaracidy
 • Biopesticidy
 • Hnojiva
 • Fungicidy
 • Herbicidy
 • Insekticidy
 • Moluskocidy
 • Nematocidy
 • Regulátory růstu rostlin (PGR)
 • Skladované plodiny
 • Péče o osivo

Polní pokusy s krycími plodinami (kategorie oficiálního uznání GEP)

 • polní plodiny a zelenina
 • vysoké plodiny (sady, vinice, chmelnice)
 • chráněné plochy a skladovací prostory
 • ošetření osiva (zařízeními pro 100 g, 2 kg, čištění nebo ošetření osiva robustními stroji)
 • skleníkové pokusy
 • očkování patogenů do agaru
 • kultivace in vitro

Naše společnost dodržuje příslušné oborové normy řízení kvality jako systém ISO (9001) a GEP pro provádění regulačních studií účinnosti pro místní nebo mezinárodní podání. Naše středisko pro polní pokusy splňuje normy GEP, pracuje podle specifických národních a mezinárodních norem (EPPO) a přijímá standardní operační postupy (SOP).

Vybavení pro zkoušky

 • Výsevní stroje s technologií GPS.
 • Přesný postřik různými tryskami samojízdným strojem nebo postřikovačem na kole.
 • Sklizňový stroj Wintersteiger Quantum s automatickým vážením, měřičem vlhkosti a hektolitrovým vážením.