Organizační schéma

Jednatelé

Ředitel společnosti

Oddělení luskovin a technických plodin

Vedoucí oddělení: Ing. Marie Bjelková, Ph.D.

 • laboratoř genetiky a šlechtění přadných rostlin
 • laboratoř genetiky a šlechtění olejnin
 • laboratoř pěstitelských technologií
 • laboratoř genetiky a šlechtění
 • laboratoř registračních pokusů s odrůdami

Oddělení ochrany rostlin a informatiky

Vedoucí oddělení: Ing. Marek Seidenglanz. Ph.D.

 • laboratoř herbologie
 • laborator fytopatologie a entomologie
 • laboratoř registračních pokusů s pesticidy
 • pracoviště prodeje přípravků
 • pracoviště informatiky
 • knihovna

Oddělení biotechnologií

Vedoucí oddělení: Mgr. Jiří Horáček, Ph.D.

 • laboratoř chemických analýz
 • laboratoř biochemie a molekulární genetiky
 • laboratoř fyziologie
 • laboratoř GMO

Oddělení provozně ekonomické

Vedoucí oddělení: Ing. Zdeněk Muroň

 • útvar provozu
  • bezpečnost práce, požární ochrana
  • doprava
  • správa budov
  • mechanizace
  • sklady
  • semenářství
  • zahradnická výroba
 • útvar ekonomiky
 • účetnictví, mzdy, fakturace, pokladna