Knihovna – Agritec

Knihovna Agritec působí jako knihovnické a informační pracoviště poskytující informace v oboru zemědělské výroby a souvisejících vědních oblastech, a to na úrovni současných poznatků a nových směrů ve sdílení informací a v rozsahu podle aktuálních potřeb.

Knihovna Agritec

Podmínky, za nichž knihovna Agritec své služby poskytuje, upravuje Knihovní řád, jehož součástí je Výpůjční řád a Ceník služeb. Na vztahy tímto Knihovním řádem výslovně neupravené se vztahují ustanovení Občanského zákoníku.

Knihovna Agritec je nedílnou součástí firmy AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. a je knihovnou odbornou a veřejnou, sloužící především pro potřeby Agritecu. Služby odborné veřejnosti poskytuje knihovna Agritec podle provozních možností.

 

Katalog

Katalog – vstup z prostor fy Agritec

 

Kontakt

Knihovník: Jiří Čížek

E-mail: cizek(at)agritec.cz; info(at)agritec.cz

Tel.: +420 583 382 144

 

Odkazy na knihovní katalogy

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČRKatalogy a databáze NK ČR

Elektronická knihovna časopisů Přístup k plnotextovým odborným elektronickým časopisům v rámci NK ČR.

NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNAKatalogy a databáze NTK

KNIHOVNA AKADEMIE VĚD ČROnline databáze KNAV (vzdálený přístup k elektronickým zdrojům)

VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCIKatalog VKOL

JEDNOTNÁ INFORMAČNÍ BRÁNAVyhledávač JIB

(Portál Jednotné informační brány (dále jen JIB) umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním využívat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze, atd). Portál zahrnuje všeobecné i oborové zdroje.)

INFORMACE PRO KNIHOVNY

 

  Odkazy na vyhledávání ve Sbírce zákonů ČR

  Knihovní zákon 257/2001 Sb.

  Sbírka zákonů ČR

  Zákony pro lidi – Konsolidovaná znění zákonů

   

  Odkazy na stránky, které se věnují výzkumu a projektům

  Grantová agentura České republiky (GA ČR)

  MŠMT – výzkum a vývoj

  NAZV - Národní agentura pro zemědělský výzkum

  Rada pro výzkum, vývoj a inovace

  Technologické centrum AV ČR

   

  Anglické výkladové slovníky on-line

  Longman English Dictionary Online

  Oxford Learner's Dictionaries

  Cambridge Dictionaries Online

  Macmillan Dictionary

  Dictionary.com

   Přečtěte si více ...

   Související soubory