Historie společnosti Agritec

Agritec - budova (historický snímek)

Dobré přírodní a ekonomické podmínky pro rozvoj lnářství, včetně blízkosti vyspělého lnářského průmyslu byly důvodem pro zřízení lnářského výzkumného ústavu v Šumperku. Ústav byl založen v roce 1942 přeložením tehdejšího pracoviště Kaiser Wilhelm Institut für Bastfaserforschung ze Sorau ve Slezsku (dnes Żary v Polsku) do nově postaveného pracoviště v Šumperku. Po válce byl ústav začleněn do resortu Ministerstva zemědělství s názvem Výzkumný ústav lnářský. Ústav byl zaměřen převážně na šlechtění rostlin, v menším rozsahu na výzkum pěstování a ochrany. V průběhu dalších let docházelo k různým reorganizačním změnám, z nichž podstatná byla v roce 1961, kdy do náplně ústavu byla převzata problematika výzkumu luskovin. K další výrazné změně ústavu došlo v roce 1977, kdy byl převeden jako samostatná hospodářská organizace do VHJ Oseva, šlechtitelské a semenářské podniky Praha s názvem Oseva, výzkumný a šlechtitelský ústav technických plodin a luskovin. K ústavu byly přičleněny příslušné specializované šlechtitelské stanice a došlo tak ke spojení výzkumu a šlechtění v jedné organizaci.

K nejzávažnější změně v historii ústavu došlo v roce 1994, kdy na základě rozhodnutí vlády byl Výzkumný ústav technických plodin a luskovin privatizován a skončila jeho působnost jako státní instituce. Od 1. 9. 1994 začala, na základech a tradici dřívější organizace, působit a vyvíjet činnost společnost AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.  

Odkazy k historii:

https://de.wikipedia.org/wiki/Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft_zur_Förderung_der_Wissenschaften

https://en.wikipedia.org/wiki/Kaiser_Wilhelm_Society

http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/KWG/projects.htm

Ústavodárné NS RČS 1946-1948, tisk 865 - Poslanecká sněmovna

www.psp.cz › Digitální knihovna › Ústavodárné NS RČS 1946-1948 › Tisky

Ústavodárné NS RČS 1946-1948, tisk 929 - Poslanecká sněmovna

www.psp.cz › Digitální knihovna › Ústavodárné NS RČS 1946-1948 › Tisky