Biostimulační přípravky na bázi mikroskopických řas pro použití v zemědělství (2020–2023)

Hlavní cíl projektu je výzkum biostimulačních účinků mikroskopických řas a jejich metabolických produktů na zemědělské plodiny, očekáváme zlepšení celkového zdravotního stavu, zvýšení výnosů a odolnosti vůči chorobám a snížení spotřeby vody a konvenčních pesticidů během pěstování. Dílčí cíle: 1) identifikace vhodných kmenů mikrořas se známými biostimulačními účinky a zároveň schůdnou biotechnologickou produkcí biomasy a/nebo extracelulárních bioaktivních látek 2) formulace a optimalizace preparátu (identifikace vhodné koncentrace a dávky bioaktivní složky, způsobu a časovém schématu aplikace, nastavení vhodných fyzikálně-chemických vlastností a zajištění skladovatelnosti) 3) ověření účinků preparátu prostřednictvím testů in vitro a in vivo na vybraných významných zemědělských plodinách
NCK logo
TA ČR logo

Registrační číslo projektu: SS01020374

Doba realizace: 1. 3. 2020 - 31. 12. 2023
Celkové způsobilé výdaje projektu: 7 178 000 Kč
Poskytovatel dotace: Technologická agentura České republiky

Příjemce:

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Partner projektu:

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.

 

CEP: https://www.isvavai.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=SS01020374