Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin (2018–2022)

Projekt „Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin“ je přijatým projektem v programu TA ČR Národní centra kompetence (NCK), který je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a na posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. Projekt je složen z 8 výzkumných ústavů a 4 komerčních společností, které koordinuje Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Jedná se o jediné NCK v biologických vědách.
Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin - logo
Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin

Číslo projektu: TN01000062

Zahájení řešení 01. 11. 2018
Ukončení řešení 31. 12. 2022

 

Hlavní řešitel: Zemědělský výzkum, spol. s r.o.

 

Další účastníci projektu:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Agritec Plant Research s.r.o.
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.
Agrotest fyto, s.r.o.
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v.v.i.
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
SEMO a.s.
Vesa Velhartice, a. s.
Ing. Hana Jakešová, CSc.
SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Tisková zpráva

PDF iconBiotechnologické centrum pro genotypování rostlin - tisková zpráva

Centrální evidence projektů [CEP]

https://www.isvavai.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TN01000062