Genově specifické molekulární markery pro šlechtění hrachu (Pisum sativum L.) na rezistenci ke kořenovým houbovým chorobám rodu Fusarium

Identifikace genu Fw, zodpovídajícího za úplnou rezistenci k fuzáriovému vadnutí (Fusarium oxysporum f.sp. pisi - rase 1). Ověření hypotézy, že FRR2 lokus rezistence ke kořenové fuzáriové spále hrachu (Fusarium solani) odpovídá genům DRR206, pI39.

ME10006

Poskytovatel: MŠMT, Hlavní příjemce: Agritec Plant Research s.r.o., Období řešení projektu: 2010–2012.