Radiophytoremediace a radiophytomonitoring (2000–2004)

IBS4055014

Poskytovatel: AV0 - Akademie věd České republiky, Hlavní příjemce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Řešitel: RNDr. Tomáš Vaněk, CSc., Období řešení projektu: 20002004

Životní prostředí je již několik desítek let znečišťováno radionuklidy z různých lidských aktivit, případně z havárií v nukleárních provozech. Cílem předpokládaného projektu je výzkum, testování a aplikace cenově dostupných a v prostředí domácích rostlin, jednak jako dlouhodobých a na velké ploše použitelných biosenzorů radiopolutantů,jednak akumulétorů radionuklidů ze zamořených půd a/nebo vod.

Zviditelnění příjmu, translokace a distribuce radionuklidů v rostlinných tkáních přispěje k rozšíření obecných znalostí o mechanismu a podmínkách fytoremediací a tím k možnostem optimalizací použitých biotechnologických postupů. Zájem potenciálních uživatelů zajišťuje konkrétní využití získaných výsledků v několika lokalitých v ČR.