Komplexní studium genetické variability druhu Linum usitatissimum L., vzájemná výměna genetických zdrojů kolekcí České republiky a Ruské federace s cílem zvýšení jejich užitné hodnoty a využití pro tvorbu odrůd s všestranným uplatněním (2012–2015)

Hlavním cílem projektu je zvýšení diverzity rodu Linum a druhu Linum usitatissimum L. integrací nových genetických zdrojů, které předpokládáme získat vzájemnou výměnou ze spolupracujících genových bank ve VNIIL Torzhok a VIR Petrohrad, které svým počtem patří k největším v Evropě.

Pozornost přitom bude zaměřena na znaky a vlastnosti zvyšující všetrannost využití tohoto druhu jako takového - obsah, výnos a kvalita vlákna, diferencované složení obsahových látek v semeni, určující směr využití lnu – obsah tuku v semeni, složení mastných kyselin, zejména obsah nenasyceným mastných kyselin olejové, linolové, linolenové, obsah lignanů a kyanogenních glykosidů. Vytypované genetické zdroje budou zařazeny do šlechtitelských programů realizovaných jak, klasickými, šlechtitelskými metodami, tak metodami molekulární genetiky pro vývoj odrůd s nejrůznějším uplatněním.

  • LH12226
  • Poskytovatel: MŠMT
  • Hlavní příjemce: Agritec Plant Research s.r.o.
  • Období řešení projektu: 2012–2015