Konvenční a molekulárně-genetické přístupy při tvorbě luskovin rezistentních vůči virovým a houbovým chorobám a hmyzím škůdcům (2009–2013)

Klasickými metodami a postupy genového inženýrství vytvořit non-GM a GM linie luskovin s kumulovanými geny rezistence (viry, houbové choroby, hmyzí škůdci), tyto materiály komplexně charakterizovat a předat k odrůdové finalizaci šlechtitelským subjektům.

Klíčová slova: grain legumes; pea; faba bean; conventional breeding methods; gene engineering; GM-crops; resistant lines; viruses; fungal pathogens; insect pests

QI91A229

  • Poskytovatel: MZe
  • Hlavní příjemce: Agritec Plant Research s.r.o.
  • Období řešení projektu: 2009–2013

Další řešitelé projektu:

  • Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  • Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta
  • Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta
  • SEMO a.s.