Mechanismus rezistence řepkových škůdců proti insekticidům, jejich výchozí citlivost k novým insekticidům a dopad insekticidních aplikací na vývoj larev škůdců a jejich přirozených nepřátel (2021–2025)

Návrh projektu má pět vzájemně propojených a na sebe navazujících cílů: 1) Analyzovat charakter rozšířené a prokázané rezistence českých populací Brassicogethes aeneus a nově se objevující rezistence u českých populací Psylliodes chrysocephala k pyretroidům. 2) Navrhnout vhodné metody testování a stanovit výchozí úrovně citlivosti pro nově registrované insekticidní látky u významných řepkových škůdců. 3) Vyhodnotit vliv insekticidů (nyní dostupné insekticidy i nově registrované insekticidy) na schopnost reprodukce dospělců důležitých škůdců a na produkci nové generace 4) Vyhodnotit dopad insekticidních aplikací na přirozené nepřátele škůdců, na necílové organismy a životní prostředí. 5) Stanovit úrovně citlivosti k insekticidům pro důležité přirozené nepřátele významných škůdců řepky.

Registrační číslo projektu: QK21010332

Příjemce:

Agritec Plant Research s.r.o.

Partneři projektu:

LESPROJEKT-SLUŽBY s.r.o.
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.
Zemědělský výzkum, spol. s r.o.
Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta
Ostravská univerzita / Přírodovědecká fakulta

 

Doba realizace: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2025
Celkové způsobilé výdaje projektu: 15 057 000 Kč
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství

 

CEP: https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=QK21010332