Mezinárodní databáze genových zdrojů lnu

Mezinárodní databáze lnu je koordinována ve společnosti AGRITEC od roku 1994. V současné době je do databáze zahrnuto 8385 genetických zdrojů přadného a olejného lnu z 11 přispívajících genových bank z 10 evropských zemí.

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o.
Zemědělská 16, 787 01, Šumperk
Tel.: ++ (420-583) 382 106; Fax: ++ (420-583)382 999

Vedoucí databáze: Ing. Martin Pavelek, CSc.

Mezinárodní databáze lnu je koordinována ve společnosti AGRITEC od roku 1994. V současné době je do databáze zahrnuto 8385 genetických zdrojů přadného a olejného lnu z 11 přispívajících genových bank z 10 evropských zemí. To představuje zhruba 31% veškerých evropských genetických zdrojů lnu. Podle původu je v databázi zahrnuto: % současných moderních odrůd, % genetických zdrojů, % šlechtitelského materiálu a % krajových a primitivních odrůd lnu. Genetické zdroje jsou popisovány 26 pasportními deskriptory a 27 specifickými popisnými deskriptory. Pasportní část je v současné době vyplněna u 55% evidovaných genetických zdrojů, zatímco popisná část je vyplněna u 18% databáze.