Minerální obohacení vybraných rostlinných komodit a eliminace kadmia pro produkci krmiv a potravin

Racionální vícenásobné obohacení vybraných zemědělských komodit o potřebné mikroelenty následně pak využitelné v potravinářských a krmivářských aplikacích se souběžným snížením obsahu těžkých kovů (kadmia, olova) v jejich rostlinné biomase pro výrobu produktů s vyšší přidanou hodnotou.

LD11053

Poskytovatel: MŠMT, Hlavní příjemce: Agritec Plant Research s.r.o., Období řešení projektu: 2011-2014.