Možnost použití cílových genů v transformaci přadného a olejného lnu

Cílem bylo vybrat vhodný konstrukt a provést transformaci lnu s cílovým genem zlepšujícím v nějakém směru vlastnosti lnu. Byly vyvinuty metody detekce transgenu ve lnu met.PCR. Linie přadného lnu s detek.vyšším obs. vlákna ve stonku budou využity ve šlechtění.

1P05ME800

Poskytovatel: MŠMT, Hlavní příjemce: Agritec Plant Research s.r.o., Období řešení projektu: 2005–2008.

Přečtěte si více ...