AGRIOL

Novinka v odrůdové skladbě olejného lnu. Odrůda lnu k produkci semene na výrobu stolního oleje, pro využití v racionální výživě, v pekárenském průmyslu.

Agriol
  • pozdní odrůda olejného lnu
  • středně modrá barva květu
  • žlutá barva semene
  • hmotnost tisíce semen nízká až střední
  • nadprůměrný výnos semene a tuku (o 15-20 % vůči ST)
  • obsah tuku vysoký
  • změněná skladba mastných kyselin,  velmi nízký obsah kyseliny alfa-linolenové, velmi vysoký obsah kyseliny linolové

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties

Dostupné na stránkách ÚKZÚZ.

Přečtěte si o AGRIOLu na stránkách Úrody.

 

Ke stažení

Agriol - leták (634.47 KB)