Nové poznatky z biologie a epidemiologie patogenů řepky a jejich rezistence k pesticidům v podmínkách České republiky jako základy racionalizace ochrany proti nim (2013–2017)

Cílem projektu je získat nové poznatky z oblasti biologie, epidemiologie a rezistence významných patogenů řepky k pesticidům využitelné v rámci integrované ochrany proti nim na území České republiky.

Konkrétně se jedná o údaje o rezistenci proti fungicidům používaným v ČR, zdroje a způsoby infekce, reakci na mikroklima v porostu a požadavky na vnější podmínky, etiologii některých chorob a poškození a možnost využití indukované rezistence.

  • QJ1310227
  • Poskytovatel: MZe
  • Hlavní příjemce: Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
  • Období řešení projektu: 2013–2017.
  • Jedním z řešitelů je Agritec Plant Research s.r.o.