Nové pracovní příležitosti – Společensky účelná pracovní místa

Nové pracovní příležitosti – Společensky účelná pracovní místa

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu.

Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000058

Společensky účelná pracovní místa

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

V letech 2015–2018 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také z projektu „Nové pracovní příležitosti – Společensky účelná pracovní místa“, který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1. 4. 2017 do 3. 9. 2017 bylo u zaměstnavatele  AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. IČO: 48392952 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 47.531 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 82,38 %, tj. 39.156 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 17,62 %, tj. 8.375 Kč.   Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.

Ke stažení