Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu

Agritec Plant Research s.r.o. je partnerem projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu (zkratka SLARA; z anglického názvu Specialised Library of Applied Research in Agriculture), jehož příjemcem je Agrovýzkum Rapotín, s.r.o.
Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu
Knihy SLARA
Knihy SLARA

Webové stránky projektu SLARA: http://www.vuchs.cz/OPVaVpI-knihovna/

 

V rámci tohoto projektu je v Agritecu vytvořeno plnohodnotně vybavené knihovnicko-informační centrum, které poskytuje vědecko-výzkumným pracovníkům i odborné veřejnosti přístup k elektronickým informačním zdrojům z oblasti zemědělství, potravinářství, lesního hospodářství a souvisejících oborů.

 

O projektu

Název operačního programu: OP Výzkum a vývoj pro inovace
Oblast podpory: Propagace a informovanost o výsledcích VaV
Název projektu: Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu
Název projektu v angličtině: Specialised Library of Applied Research in Agriculture
Registrační číslo projektu: CZ.1.05/3.2.00/12.0236
Doba realizace: 1. 3. 2013 – 30. 4. 2015
Celkové způsobilé výdaje projektu: 51 141 617,00 Kč výše příspěvku EU: 43 470 374,45 Kč (85 %)
výše příspěvku ze státního rozpočtu: 7 671 242,55 Kč (15 %)
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce: Agrovýzkum Rapotín, s.r.o.

 

Partneři projektu:

Agritec Plant Research s.r.o.
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Zemědělský výzkum, spol. s r.o.

 

Elektronické informační zdroje

V rámci projektu SLARA jsou v knihovně Agritec zpřístupněny následující elektronické informační zdroje dostupné na adrese www.infozdroje.cz:

CAB Abstracts Plus Collection
CAB Abstracts 1973+
CAB Abstracts Archive (1910–1972)
CAB eBooks (2005–2007)
CABI Compendia (2013–2017)
FSTA®
OECD Agriculture Statistics
STM Cambridge Journals Online
STM Archive
ProQuest Agriculture Journals
ProQuest Agriculture Science Collection
Ebrary ebooks

 

IS VaVaI

Odkaz na IS VaVaI (Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)

Přečtěte si více ...