Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu – Slara (2013–2015)

Agritec Plant Research s.r.o. je partnerem projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu (zkratka SLARA; z anglického názvu Specialised Library of Applied Research in Agriculture), jehož příjemcem je Agrovýzkum Rapotín, s.r.o.

Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu

Webové stránky projektu SLARA: http://www.vuchs.cz/OPVaVpI-knihovna/

V rámci tohoto projektu je v Agritecu vytvořeno plnohodnotně vybavené knihovnicko-informační centrum, které poskytuje vědecko-výzkumným pracovníkům i odborné veřejnosti přístup k elektronickým informačním zdrojům z oblasti zemědělství, potravinářství, lesního hospodářství a souvisejících oborů.

O projektu

Název operačního programu: OP Výzkum a vývoj pro inovace
Oblast podpory: Propagace a informovanost o výsledcích VaV
Název projektu: Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu
Název projektu v angličtině: Specialised Library of Applied Research in Agriculture
Registrační číslo projektu: CZ.1.05/3.2.00/12.0236
Doba realizace: 1. 3. 2013 – 30. 4. 2015
Celkové způsobilé výdaje projektu: 51 141 617,00 Kč
Výše příspěvku EU: 43 470 374,45 Kč (85 %)
výše příspěvku ze státního rozpočtu: 7 671 242,55 Kč (15 %)
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce: Agrovýzkum Rapotín, s.r.o.
 

Partneři projektu:

 • Agritec Plant Research s.r.o.
 • Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy
 • Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
 • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
 • Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
 • Zemědělský výzkum, spol. s r.o.

Elektronické informační zdroje

V rámci projektu SLARA jsou v knihovně Agritec zpřístupněny následující elektronické informační zdroje dostupné na adrese www.infozdroje.cz:

 • CAB Abstracts Plus Collection
 • CAB Abstracts 1973+
 • CAB Abstracts Archive (1910–1972)
 • CAB eBooks (2005–2007)
 • CABI Compendia (2013–2017)
 • FSTA® OECD Agriculture Statistics STM
 • Cambridge Journals Online STM
 • Archive ProQuest Agriculture Journals
 • ProQuest Agriculture Science
 • Collection Ebrary ebooks

IS VaVaI Odkaz na IS VaVaI (Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)

Ke stažení