Phytochelatin levels in cell suspension cultures of two flax (Linum usitatissimum L.) varieties under cadmium stress

Byly porovnány biologické reakce dvou odrůd lnu na kadmium. Po vytvoření suspenze bylo přidáno kadmium v koncentraci 10, 50 a 100µM a byly odebírány vzorky v časových intervalech 3,12,24 a 48 hodin. Změny v hladině fytovhelatinů průkazně rostly v závislosti na rostoucí koncentraci kadmia. Koncentrace 50 µM se ukázala jako mezní, vyšší koncentrace 100 µM je pro buňky letální.

Klíčová slova: Cadmium; cell suspension; flax; phytochelatins
Název sborníku: Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin.
ISBN 978-80-7375-234-7
Počet stran výsledku: 5
Název nakladatele: MZLU Brno, Česká republika
Místo vydání: MZLU Brno, Česká republika
Místo konání akce: Křtiny, 9. – 10. 9. 2008
Rok konání akce:2008

Přečtěte si více ...