Plevele bobu (2009)

Weeds in broad bean

V kapitole metodické příručky je podrobně popsána ochrana bobu proti plevelům. Obsahuje seznam plevelů vyskytující se v této plodině a seznam doporučených herbicidů.

kapitola v odborné knize
RIV/48392952:_____/09:0R000753!RIV10-MZE-48392952