Podnikové vzdělávání zaměstnanců společností: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. a Agritec Plant Research s.r.o.

Projekt je určen pro zaměstnance 2 společností v OLK, okrese Šumperk: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. a Agritec Plant Research s.r.o. Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně profesních znalostí a dovedností našich zaměstnanců. Prostřednictvím profesního vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu usilujeme o prosperitu a rozvoj společnosti, zajistíme osobní rozvoj jednotlivých pracovníků, všestranně zvýšíme jejich kompetence, posílíme týmovou spolupráci a rozvoj firemní kultury.
Podnikové vzdělávání zaměstnanců společností: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. a Agritec Plant Research s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005605

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců společností: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. a Agritec Plant Research s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.

Skutečné datum zahájení: 1. 3. 2017

Ukončení projektu: 30. 9. 2017

 

Veřejný detail projektu: ZDE.

 

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.