Podnikové vzdělávání zaměstnanců společností: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. a Agritec Plant Research s.r.o.

Projekt je určen pro zaměstnance 2 společností v OLK, okrese Šumperk: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. a Agritec Plant Research s.r.o. Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně profesních znalostí a dovedností našich zaměstnanců. Prostřednictvím profesního vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu usilujeme o prosperitu a rozvoj společnosti, zajistíme osobní rozvoj jednotlivých pracovníků, všestranně zvýšíme jejich kompetence, posílíme týmovou spolupráci a rozvoj firemní kultury.

odnikové vzdělávání zaměstnanců společností: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. a Agritec Plant Research s.r.o.
  • Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005605
  • Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců společností: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. a Agritec Plant Research s.r.o.
  • Operační program: Operační program Zaměstnanost
  • Prioritní osa: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
  • Příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
  • Skutečné datum zahájení: 1. 3. 2017
  • Ukončení projektu: 30. 9. 2017
  • Veřejný detail projektu: ZDE.

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.