Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu

Projekt je financován z programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-INFORM pod reg. č. LTI17006. Příjemcem podpory je společnost Agrovýzkum Rapotín s.r.o., doba řešení projektu od 1. února 2017 do 31. prosince 2020.

Podprogram:

INTER-INFORM

 

Název projektu: Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu
Registrační číslo projektu: LTI17006
Doba realizace: 1. 2. 2017 – 31. 12. 2020
Celkové způsobilé výdaje projektu: 10 000 000 Kč
 

Příjemce:

Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Partneři projektu:

 Další informace naleznete na stránce projektu.

Přečtěte si více ...