Přadné rostliny

Šlechtění přadných rostlin je zaměřeno na přadný a olejný len, konopí se v České republice nešlechtí a pro pěstování jsou registrovány dvě zahraniční odrůdy technického konopí s nízkým obsahem THC.

Šlechtitelská práce u lnu vychází z kolekce genetických zdrojů, která svým rozsahem patří k největším v Evropě. Kolekce lnu v současnosti obsahuje 2017 položek, z toho je 515 krajových odrůd, 1010 odrůd a 492 vzorků šlechtitelského materiálu. V kolekci konopí je v současné době zařazeno 8 odrůd, převážně z Polska, Ukrajiny a Rumunska. Práce s kolekcí je zajišťována v rámci „Národního programu konzervace a uchování genetických zdrojů kulturních rostlin“, který je koordinován ve VÚRV Praha – Ruzyně (odkaz na Národní program a úkol 059).

Metody šlechtění

klasické

 • výběr vhodných genotypů z kolekce
 • hybridizace, selekce

biotechnologické

 • mutační šlechtění
 • transformace genů
 • haploidizace s využitím prašníkové kultury

Šlechtění u přadného a olejného lnu vychází ze šlechtitelských cílů, které předurčují využití toho kterého typu lnu:

Přadný len:

Směr šlechtění

vysoký výnos vlákna z hektaru, který je dán především vysokým obsahem vlákna ve stonku při průměrném výnosu stonku
 

Biologické vlastnosti

 • rezistence chorobám
 • odolnost poléhání

Hospodářské vlastnosti

 • průměrný výnos stonku
 • vysoký podíl vlákna ve stonku (40 %)
 • vysoký výnos vlákna z hektaru (3 t a více)

Oblast využití

 • textilní průmysl - dlouhé vlákno
 • stavebnictví, automobilový, letecký průmysl - vedlejší produkty - pazdeří, koudel k výrobě biodegradabilních komponent čalounění, nábytku, papíru, palivo
 • krmivářský průmysl - plevy se zbytky semen
 • tukový průmysl – vysychavý olej pro technické účely s normálním obsahem 50-60% kys. linolenové - výroba fermeží, barev a laků

Olejný, olejnopřadný len

Směr šlechtění

 • vysoký výnos oleje, který je dán vysokým obsahem oleje v semeni a vysokým
 • výnosem semena
 • vysoký výnos semene, nízký obsah antinutričních látek v semeni
 • snížený obsah kyseliny linolenové pod 5%;

Biologické vlastnosti

 • rezistence chorobám
 • odolnost poléhání

Hospodářské vlastnosti

 • podprůměrný výnos stonku
 • vysoký výnos semene (2,0 – 2,5 t)
 • vysoký obsah oleje (40 – 44 %)
 • diferencovaná kvalita oleje daná zastoupením mastných kyselin

Oblast využití

pro technické účely:

klasické zastoupení mastných kyselin

 1. olejová 18 – 25 %
 2. linolová 13 – 15 %
 3. linolenová 52 – 72 %
 • tukový průmysl, průmysl nátěrových hmot – fermeže, barvy, laky
 • netextilní zpracování, papírenský průmysl – netkané textilie, doplněk syntetických vláken (dlouhé vlákno i koudel)
 • krmivářský průmysl - plevy se zbytky semen

pro konzumní účely

klasické zastoupení mastných kyselin

 1. olejová 18 – 25 %
 2. linolová 13 – 15 %
 3. linolenová 52 – 72 %
 • pekárenský průmysl - celá semena nebo mouka z pokrutin po vylisování oleje jako doplněk do pečiva a dalších potravinářských výrobků ke zvýšení jejich nutriční hodnoty (vysoký obsah bílkovin, zbytky oleje s vysokým obsahem esenciální n-3 nenasycené mastné kyseliny) a zlepšení jejich fyzikálních vlastností (vláčnost, zpomalení vysychání pečiva)
 • tukový průmysl - olej jako doplňková výživa pro zvýšení podílu esenciálních n-3 nenasycených mastných kyselin v lidské výživě
 • krmivářský průmysl - pokrutiny k výrobě doplňkové výživy pro vysoký obsah fytoestrogenních látek v semeni, plevy se zbytky semen do krmiv

diferencované zastoupení mastných kyselin

 1. olejová 35 - 45 %
 2. linolová 25 – 35 %
 3. linolenová 25 – 35 %
 • humánní medicína, kapsle – prevence kardiovaskulárních chorob

diferencované zastoupení mastných kyselin

 1. olejová 18 - 25 %
 2. linolová 50 - 55 %
 3. linolenová méně než 3 %
 • potravinářský průmysl, pekárenský průmysl - jedlý rostlinný stolní olej, dietetikum,
 • pokrutiny v doplňkové výživě pro vysoký obsah fytoestrogenních látek v semeni,

Přadný, olejnopřadný, olejný len

Směr šlechtění bez ohledu na typ

 • získání odolnosti k herbicidům
 • dekontaminace zamořených půd těžkými kovy (Pb, Cd) využitím fytoremediačních účinků lnu
 • využití schopnosti absorbovat v organismu těžké kovy (Pb, Cd) přijaté z půdy

Výsledkem šlechtění jsou odrůdy přadného a olejného lnu registrované v Listině povolených odrůd lnu

Listina registrovaných odrůd přadného lnu

 

Odrůda Rok registrace Země
Super

1991

ČR
Texa 1991 ČR
Merkur

1995

ČR
Bonet 1996 ČR
Jitka 1996 ČR
Jordán 1998 ČR
Venica 2001 ČR
Tábor 2002 ČR
Marina 1992 Holandsko
Laura 1992 Holandsko
Viking 1996 Francie
Raisa 1997 Holandsko
Viola 1997 Holandsko
Escalina 1998 Holandsko
Diana 1999 Francie
Ilona 2000 Holandsko
Electra 2000 Holandsko
Agatha 2003 Holandsko

 

Ve žlutém poli jsou domácí registrované odrůdy, červeně zbarvené firmy AGRITEC s.r.o. Šumperk, v modrém poli jsou zahraniční odrůdy registrované v ČR, červeně zbarvené odrůdy holandské firmy Van de Bilt Zaden zastupované pro ČR firmou AGRITEC s.r.o. Šumperk.

Listina registrovaných odrůd olejného lnu

 

Odrůda Rok registrace Země
Flanders

1996

Holandsko
Atalante 1997 Francie
Lola 2000 Holandsko

 

U olejného lnu se v ČR pěstují pouze zahraniční odrůdy, francouzská odrůda Atalante firmy Sdružení družstev v Mére je zastupována firmou AGRITEC s.r.o. Šumperk

Semenářství

Firma AGRITEC s.r.o. Šumperk zajišťuje produkci osiv lnu i konopí vlastních i zastupovaných odrůd. Osivo nejvyšších stupňů (V1, V2, SE1) je produkováno přímo ve firmě, osivo ve stupních SE2, SE3, Elita je licenčně vyráběno u smluvních množitelů:

 • Oseva Agro Brno s.r.o., Přízová 8-10, 657 92 Brno
 • Březovská zemědělská a.s., 747 44 Březová
 • Solana Pelhřimov, Tomáše ze Štítného 634/11, 393 01 Pelhřimov