Přenos nejnovějších technologií pro pěstování a šlechtění luskovin - EU program GL-TTP (2008–2010)

Aktivní zapojení do činnosti významné neziskové mezinárodní organizace „Grain Legumes Technology Transfer Platform“, zpracování a transfer dat mezi výzkumné, šlechtitelské a pěstitelské subjekty ČR.

  • LA08011
  • Poskytovatel: MŠMT
  • Hlavní příjemce: Agritec Plant Research s.r.o.
  • Období řešení projektu: 2008–2010