Produkce a komplexní šetrné zpracování lněného semene a jeho aplikace do nových funkčních potravin

Cílem projektu je zavedení pěstitelských technologií olejného lnu do ekologického režimu pěstování - optimalizace šetrného zpracování lněného semene na olej a lněnou vlákninu - vývoj nových funkčních potravin se zvýšeným obsahem n-3 mastných kyselin a vlákniny - vývoj nových funkčních potravin s využitím synergického účinku lněných produktů a probiotických mikrooganismů.

QJ1510274 (MZe)

Koordinátor: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Řešitelé:

Zemědělská agentura, s.r.o.

Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.

Agritec Plant Research s.r.o.

Walramcom s.r.o.

Josef Ciboch

Přečtěte si více ...