Řepka

Řepka - Šlechtění - Odrůdy

OKSANA

 • středně raná až polopozdní odrůda řepky ozimé
 • vysoký a stabilní výnos semene ve všech oblastech
 • nový habitus rostlin - extrémní větvící schopnost, která zapojí mezery v každém řídkém porostu
 • vysoká zimovzdornost ověřená i v laboratorních mrazových testech VÚRV
 • vysoký obsah oleje v sušině semene - ÚKZÚZ r. 2004 = 48,27%, r. 2005 = 47,35%
 • dobrá kvalita šrotu (výrazně podlimitní obsah nežádoucích glukosinolátů v semeni)
 • rychlejší podzimní vývoj rostlin a dobré zakořenění
 • dobrá úroveň odolnosti proti chorobám (formové černání stonku, hlízenka obecná a černě)
 • střední až nižší délka rostlin (méně nadzemní biomasy)

OPONENT

 • pozdní odrůda řepky ozimé vysokého vzrůstu (termín zralosti na úrovni úrody Laser)
 • plastická odrůda s projevem výborného výnosového potenciálu i v méně příznivých podmínkách
 • stabilní vysoký výnos ve všech pěstitelských oblastech
 • obsah oleje v sušině semene - sklizeň ÚKZÚZ r. 2003 = 46.24%, r. 2004 = 49,15%
 • vynikající kvalita šrotu (nízký obsah glukosinolátů v semeni)
 • dobrá úroveň zimovzdornosti
 • malá tendence k podzimnímu přerůstání
 • pomalejší jarní růst = snížení rizika poškození rostlin pozdními jarními mrazy
 • velmi dobrá odolnost proti poléhání
 • dobrá odolnost proti chorobám (formové černání stonku, čerň řepková, plíseň šedá)

OPUS

 • nejranější odrůda řepky ozimé
 • vysoký výnos semene, dobře reaguje na intenzifikační opatření
 • nejvyšší HTS v sortimentu - dobrá vitalita rostlin po výsevu (zdroj: ÚKZÚZ 2005, 2006)
 • rychlý podzimní vývoj bez tendece k přerůstání, tvorba silného kořenového systému
 • dobrá úroveň zimovzdornosti
 • silná větvící schopnost zajišťuje optimální hustotu porostu i v případě zvýšené mezerovitosti
 • nízký vzrůst rostlin
 • dobrá úroveň odolnosti proti chorobám (formové černání stonku, hlízenka obecná)
 • dobrá stejnoměrnost dozrávání