Snížení rizikovosti pěstování máku

Cílem projektu je zdokonalit pěstitelskou technologii máku tak, aby byl co nejvíce eliminován vliv stresových faktorů způsobujících podstatné snížení výnosů a produkce máku.

Číslo projektu

QJ1510014

Doba řešení

2015–2018

Koordinátor (firma)

Ing. Jiří Havel, CSc. (OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.)

Řešitelé (firmy)

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.,  Agritec Plant Research s.r.o., ČESKÝ MÁK, s.r.o., Česká zemědělská univerzita v Praze, Zemědělský výzkum spol. s r.o.

Hlavní řešitel

Ing. Jana Poslušná, Agritec Plant Research s.r.o.

Cíl

S využitím nových signalizačních a diagnostických metod stanovovat prahy škodlivosti u jednotlivých škůdců a s využitím znalostí životních cyklů ve vztahu k meteorologickým údajům predikovat vhodné (nutné) termíny ošetření u hlavních chorob a škůdců. Tím by došlo k max. efektivizaci chemické ochrany a tedy zlevnění nákladů na 1t vyprodukovaného semene. Pomocí moderních aplikací hnojiv a rozborů rostlin optimalizovat výživu máku. Celkově by, kromě jiných výstupů, měl projekt vést k výraznému snižování zatížení životního prostředí. Stanovit míru kontaminace semen alkaloidy a vliv skladování na obsah alkaloidů na semeni.

Přečtěte si více ...