Studium agronomických prvků pěstování hrachu – imobilizace minerálního dusíku, integrovaná ochrana proti chorobám a plevelům (1996–1999)

Cílem projektu je studium vlivu imobilizace minerálního dusíku zaoráním obilní slámy na symbiotickou fixaci dusíku, na výnosotvorné prvky a výnos semen.

Vytvoření optimálních podmínek pro efektivní symbiotickou fixaci vzdušného dusíku je základním agrotechnickým požadavkem při pěstování hrachu. Tento faktor významnou měrou ovlivňuje výnos, ekonomiku pěstování i předplodinovou hodnotu. V nádobových pokusech se počítá se studiem tohoto opatření při různých vláhových podmínkách, neboť vláha by se mohla stát limitujícím prvkem při rozkladu slámy, ale i růstu hrachu. Bude zjišťován vliv tohoto opatření na nové perspektivní odrůdy hrachu (redukovaná listová plocha, semileafless typy). Provedeno bude i ekonomické zhodnocení tohoto agronomického prvku. Projekt řeší problematiku změny spektra plevelných druhů v porostech hrachu, včetně studia a ověření nových metod a způsobů ničení plevelů. Bude se zabývat i stanovením prahů škodlivostí ekonomicky nejzávažnějších plevelů v hrachu.

Identifikační kód: EP0960996048

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.

Období řešení projektu: 1996–1999.