Studium biodiverzity kmínu kořenného (Carum carvi L.) a jeho využití v integrované rostlinné produkci

Cílem řešení je využití vlastností současných povolených a nových odrůd kmínu, které se vyznačují neopadavostí a vysokým obsahem silice s podílem více jak 50 % karvonu.

Stabilita odrůdových znaků, především jakost a výnos semene a silic, jsou ohrožovány a limitovány řadou škodlivých činitelů (chorob, škůdců, plevelů) a nesprávných agronomických zásahů, které mohou způsobit výnosové ztráty spojené s poklesem kvality sklízeného produktu. Ke stabilizaci produkce z hlediska pěstitelských postupů přispěje zjištění spektra škodlivých činitelů a jejich ekonomické škodlivosti. Předmětem řešení je také posouzení rozdílů v odrůdové citlivosti genotypů kmínu k chorobám a herbicidům v polních, maloparcelních a inokulačních pokusech a testech. U semen z pokusů bude posuzován zdravotní stav, výnos, obsah a složení kmínové silice, HTS a biologická hodnota semene. Cílem je výběr a posouzení genetických zdrojů pro šlechtitelské využití a vypracování metod chemické a biologické ochrany proti chorobám a plevelům.

EP7043

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 1997–2000.

Přečtěte si více ...