Studium strigolaktonů a biologicky aktivních látek mikrořas s využitím v oblastech s invazí plevelných a parazitických rostlin (2014–2017)

Cílem projektu je nalézt alespoň jeden kmen řas, který by mohly být aktivní při screeningu spojeného s biosyntézou strigolaktonů. U vybraných kmenů mikrořas ověřit různorodé účinky strigolaktonů běžně dostupnými metodami.

Použít metody pro detekci a optimalizaci izolace strigolaktonů nebo jim v účinku podobných látek v mikroskopických řasách. Ověřit možnost účinné aplikace bioaktivních kmenů řas v reálných podmínkách skleníku a vytvořit technologický postup na přípravu a výrobu výrobku s cílem potlačit rozvoj plevelů a parazitických rostlin v problematických oblastech.

  • LD14101
  • FA COST Action 1206
  • Doba řešení: 1. 4. 2014 – 31. 12. 2017,
  • Agritec Plant Research s.r.o., Iva Smýkalová, Eliška Ondráčková

Klíčová slova v anglickém jazyce: bioactive substances; biopesticid; CCD; phytopathogenic fungi; in vitro bioassays; MRM-LC-MS/MS; mycorrhizal fungi; microalgae strigolactones; parasitic plants; greenhouse tests