Taxonomie rodu Pisum L.

MAKASHEVA (1979) řadí rod Pisum do divize Magnoliophyta (Angiosperme), třídy Magnoliatae (Dicotyledoneae), podtřídy Rosidae Takht., 1966, nadřádu Rosanae Takht., 1966, řádu Fabales Nakai, 1943, čeledi Fabaceae Lindl., 1836, a do tribu Vicieae Bronn.

Rod Pisum tvoří mnoho morfologicky odlišných typů rozšířených po celém světě. Proto jsou všechny kulturní formy soustředěny do druhu Pisum sativum L. Plané formy jsou rozděleny do pěti druhů (Pisum formosum Stev., Pisum fulvum Sibth. et Sm., Pisum abyssinicum Braun., Pisum humile Boiss. et Noe., Pisum elatius Stev.). Pisum sativum L. se dělí na dva poddruhy: Pisum sativum L. ssp. hortense A. et Gr. – hrách setý zahradní a Pisum sativum L. ssp. arvense Čelak. – hrách setý rolní (peluška), syn. Pisum arvense L. (PETR, 1963).

Nejasnosti a domněnky v taxonomii rodu Pisum byly v poslední době potvrzeny exaktními výsledky v práci HOEY et al. (1996). Autoři s využitím devíti morfologických znaků, sedmi allozymových markerů pěti enzymů a 38 RAPD markerů prakticky potvrdili hypotézu, že P. fulvum je plně samostatný druh. Rod Pisum je tedy tvořen pouze dvěma biologickými druhy – P. sativum a P. fulvum.

 

Reference:

MAKASHEVA, R. Kh.: Grain legumes. Part 1 – Pea. Leningrad branch, 1979, 23.
HOEY, B., K., CROWE, K., R., JONES, V. M. a POLANS, N. O.: A phylogenetic analysis of Pisum based on morphological characters, and allozyme and RAPD markers. Theor. Appl. Gent. 92, 1996, 92 – 100.
PETR, J.: Hrách setý. In: ŠPALDON, E. (Ed.): Rostlinná výroba 1. SZN, Praha a SVPL, Bratislava, 1963, 431 – 441.