Testování vybraných genotypů rodu Lupinus L. v různých výrobních oblastech ČR (1996–1998)

S ohledem na předpokládanou změnu ve struktuře našeho zemědělství a pokroku ve šlechtění lupiny v zahraničí se znovu vytváří předpoklady pro pěstování tohoto druhu v ČR. Genotypy tzv. "sladkých" lupin, Lupinus ssp. se ukazují jako perspektivní plodiny s vysokým obsahem bílkovin v semeni (46–48 %), které jsou využitelné jak v krmivářském, tak i potravinářském průmyslu.

Identifikační kód: EP0960986045
Poskytovatel: MZE – Ministerstvo zemědělství (MZe)
Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Období řešení projektu: 1996–1998.

Pro pícní účely na zelenou hmotu je vhodná především lupina žlutá a úzkolistá. Přehlédnutelný není ani jejich mimoprodukční význam, co se týče obsahu dusíku vázaného symbiotickou fixací hlízkových bakterií a minerálních prvků vázaných v posklizňových zbytcích. Z těchto důvodů patří lupina k zlepšujícím plodinám v osevních sledech. Cílem projektu je otestování kolekce genotypů rodu Lupinus navržených k registraci v roce 1995, rozšířené o některé další vybrané genotypy pro různé výrobní, půdní a klimatické podmínky ČR.