Testování vybraných genotypů rodu Lupinus L. v různých výrobních oblastech ČR

S ohledem na předpokládanou změnu ve struktuře našeho zemědělství a pokroku ve šlechtění lupiny v zahraničí se znovu vytváří předpoklady pro pěstování tohoto druhu v ČR. Genotypy tzv. "sladkých" lupin, Lupinus ssp. se ukazují jako perspektivní plodiny s vysokým obsahem bílkovin v semeni (46–48 %), které jsou využitelné jak v krmivářském, tak i potravinářském průmyslu.

Pro pícní účely na zelenou hmotu je vhodná především lupina žlutá a úzkolistá. Přehlédnutelný není ani jejich mimoprodukční význam, co se týče obsahu dusíku vázaného symbiotickou fixací hlízkových bakterií a minerálních prvků vázaných v posklizňových zbytcích. Z těchto důvodů patří lupina k zlepšujícím plodinám v osevních sledech. Cílem projektu je otestování kolekce genotypů rodu Lupinus navržených k registraci v roce 1995, rozšířené o některé další vybrané genotypy pro různé výrobní, půdní a klimatické podmínky ČR.

EP0960986045

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 1996–1998.

Přečtěte si více ...