Využití synergických účinků konopí, medu a propolisu pro podpůrnou léčbu infekcí mléčné žlázy

Cílem projektu je výzkum, návrh a ověření nových způsobů využití synergických léčebných účinků konopí, medu a propolisu k podpůrné léčbě infekčního onemocnění mléčné žlázy skotu a malých přežvýkavců ve formě vhodných produktů s ověřeným účinkem.

QJ1510047 (MZe)

Zahájení řešení: 1.4.2015
Ukončení řešení: 31.12.2018

Koordinátor:  Agritec Plant Research s.r.o.

Řešitelé:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
Bentley Czech s.r.o.
Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.
Zemědělské družstvo Jeseník

Přečtěte si více ...