Využití technik genomiky a transkriptomiky k tvorbě genových zdrojů a výchozích materiálů máku se specifickými vlastnostmi (2018–2022)

Cílem je zavést moderní analytické postupy a přístupy využívající poznatky z genomiky, transkriptomiky a proteomiky k tvorbě výchozích genových zdrojů máku, získat a vytvořit výchozí polotovary se specifickými parametry kvality a odolnosti vhodné pro produkci potravinářského máku s nízkým či změněným obsahem alkaloidů.

QK1810391

  • Název projektu: Využití technik genomiky a transkriptomiky k tvorbě genových zdrojů a výchozích materiálů máku se specifickými vlastnostmi
  • Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství
  • Příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Zemědělská fakulta
  • Řešitel: prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
  • Období řešení projektu: 2018–2022
  • Doba řešení: 02.01.2018 – 31.12.2022