Vývoj biopeletizace osiv mikrořasami a symbiotickými organismy - aplikace pro zemědělství (2018–2021)

Cílem projektu jsou zemědělské aplikace mikrořas, AMH a N-fixujících bakterií a vývoj technologie výroby peletizovaného osiva včetně prokázání účinnosti v laboratorních, nádobových studiích a polních pokusech.
NCK logo
TA ČR logo

Registrační číslo projektu: TH03030051

Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
Celkové způsobilé výdaje projektu: 13 871 000 Kč
Poskytovatel dotace: Technologická agentura České republiky

Příjemce:

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.

Partneři projektu:

EcoFuel Laboratories s.r.o.
FARMA ŽIRO, s.r.o.
Symbiom, s.r.o.

 

CEP: https://www.isvavai.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TH03030051