Vývoj introgresních linií hrachu nesoucích chromosomální fragmenty planého hrachu (Pisum fulvum/P. elatius) na genetickém pozadí kulturního hrachu setého (Pisum sativum L.): Nástroj pro identifikaci nových vlastností

Cílem bylo vyvinout soubor molekulárně charakterizovaných rekombinantních introgresní linií (RIL) hrachu nesoucí na genetickém pozadí kulturního hrachu setého fragmenty planého hrachu. Prostudovat chování mobilních DNA elementů během genomové introgrese.

ME10062

Poskytovatel: MŠMT, Hlavní příjemce: Agritec Plant Research s.r.o., Období řešení projektu: 2010–2012.