Vývoj, zrání a konverze somatických embryí sóje - fyziologie a biochemie procesu

Somatická embryogeneze (SE) jako jeden ze způsobů regerace rostlin in vitro má dominantní postavení v buněčných a genových manipulacích, v poslední době výrazně komerčně orientovaných (klonová mikropropagace, genetická transformace).

Kritickou fází SE je proces zrání, který představuje bariéru pro dokončení vývoje somatických embryí u řady genotypů a determinuje finální velikost a morfologii embryí a akumulaci rezervních látek, tj. vlastnosti rozhodující pro regeneraci kompletních rostlin. Náplní projktu je detailní poznání fyziologických a biochemických mechanizmů vývoje a zrání somatických embryí soje a jejich srovnání s obdobnými procesy u embryí in planta s cílem jejich využití pro efektivní regulaci SE a praktické aplikace.

GA501/94/1039

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 1994-1996.

Přečtěte si více ...