Výzkum geneticko-šlechtitelských metod lnu pro tvorbu odrůd s diferencovaným použitím (1996–1999)

Projekt je zaměřen na výzkum geneticko­‑šlechtitelských metod lnu pro získání komplexní metodiky a šlechtitelských materiálů s různým využitím.

Identifikační kód: EP0960996049
Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)
Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Období řešení projektu: 1996–1999.

Budou použity klasické šlechtitelské postupy zahrnující hybridizaci současných špičkových západoevropských a středoevropských odrůd spojenou s individuálním výběrem a následným zkoušením potomstev pro vytvoření vysoce produkčního typu přadného lnu, zdroje suroviny pro textilní průmysl. Vedle této klasické metody bude vyvíjen postup, kde bude pro rychlou homogenizaci výchozího materiálu použito prašníkové kultury. Bude porovnána účinnost uvedených postupů stanovením variability ve vybraných znacích na počátku řešení projektu a po 2–3 letech selekce. Současně bude metoda prašníkové kultury dále modifikována podle potřeby použitého šlechtitelského materiálu. Po chemomutagenezi aplikované na semena bude vytvářen výchozí šlechtitelský materiál typu olejnopřadného a olejného lnu se změněným obsahem mastných kyselin v oleji.