Výzkum a projekty

17.10.2014 - 15:23
Růst a vývoj rostlin je výsledkem složitých hormonálních interakcí, které jsou koordinovány v čase a prostoru. Jejich podstata není doposud uspokojivě objasněna.
17.10.2014 - 15:16
Cílem tohoto projektu je analýza pěstitelských technologií pro potravinářské, krmné a technické využití, porovnání kvality sklizené produkce v ekologickém zemědělství, intenzivním zemědělství a ekonomické zhodnocení jednotlivých pěstebních systémů.
17.10.2014 - 15:10
Současná nadprodukce potravin vede k využívání hlavních zemědělských plodin pro alternativní potravinářské, ale zejména nepotravinářské (technické) účely. U hrachu je jedním z trendů snaha o využití škrobu (konkrétně jeho složky amylózy) pro syntézu termoplastických materiálů s progresivně zlepšenou biodegradabilitou.
17.10.2014 - 14:36
Somatická embryogeneze představuje vynikající experimentální model pro studium fyziologických a molekulárně genetických aspektů rostlinné embryogeneze a zároveň našla rozsáhlé komerční uplatnění (mikropropagace okrasných rostlin a lesních dřevin, genetická transformace).
24.09.2014 - 15:06
Cílem tohoto projektu je indukce nových typů mutací u lnu (LINUN USITATISSIMUM L.) T-DNA aktivační mutagenezí. Pro aktivaci rostliných genů bude využito vektorů AGROBACTERIUM TUMEFACIENCS, nesoucí ve své T-DNA při pravé hraniční sekvenci konstitutivní promotor 35S nebo jeho zesilovače.
24.09.2014 - 14:33
V tomto projektu hodláme vyvinout reprodukovatelnou a účinnou metodu genetické transformace druhů Pisum sativum a Vigna unguiculata.
24.09.2014 - 14:28
Cílem řešení je vypracování metodik elektroforetických analýz hrachu pro praktické využití v uvedených oblastech.
24.09.2014 - 14:19
Somatická embryogeneze (SE) jako jeden ze způsobů regerace rostlin in vitro má dominantní postavení v buněčných a genových manipulacích, v poslední době výrazně komerčně orientovaných (klonová mikropropagace, genetická transformace).
24.09.2014 - 12:50
Hlavním strategickým momentem předkládaného výzkumného záměru je masivní vstup biotechnologických a molekulárních metod do studia genových zdrojů a geneticko-šlechtitelského výzkumu hrachu a lnu a efektivní syntéza těchto moderních postupů s konvenčními šlechtitelskými metodami.
24.09.2014 - 11:19
Hemp is a sustainable high yielding crop well adapted to most European conditions, with advantageous environmental and agronomical characteristics. Traditionally cultivated for the fibres, seeds and psychoactive substances, it is now considered an ideal crop to produce innovative biomaterials.
24.09.2014 - 08:37
The project has been conceived to promote the culture of grain legumes in Europe by identifying priority issues currently limiting grain legume cultivation and devising solutions in term of novel varietal development, culture practices, and food uses.
23.09.2014 - 16:01
Cílem projektu je přispět k rozšíření genetické diversity výměnou vybraných genetických zdrojů z české a ruské národní kolekce, pro potřeby výzkumu a šlechtění.
23.09.2014 - 15:55
Cílem projektu je vypracovat technologii plošných polních inokulací včetně přípravy inokulátu, která v polních testech hodnocení zdravotního stavu zajistí zesílení infekčního tlaku houbových patogenů řepky olejky Leptosphaeria maculans, Leptosphaeria biglobosa a Sclerotinia sclerotiorum.
23.09.2014 - 15:52
Hlavním cílem projektu je nalézt nový mykoparazitický kmen houby Clonostachys spp.; definovat jeho vlastnosti a kultivační požadavky; nalézt a ověřit vhodnou a efektivní technologii výroby zabezpečující vysokou produkci sporulující biomasy.
23.09.2014 - 15:47
Cílem projektu je zefektivnit šlechtitelské postupy u máku za použití progresivních biotechnologických metod - in vitro kultivace a molekulárních metod.
23.09.2014 - 15:43
Cílem projektu je získat nové poznatky z oblasti biologie, epidemiologie a rezistence významných patogenů řepky k pesticidům využitelné v rámci integrované ochrany proti nim na území České republiky.
23.09.2014 - 15:39
Cílem projektu je monitoring výskytu a vývoje rezistence blýskáčků vůči insekticidům pro potřeby státní správy.
23.09.2014 - 15:35
Cílem projektu je podpora domácí produkce bezpečného a zdravotně nezávadného výsekového masa a polotovarů, rozšíření produkce o balené výrobky, které při skladování a prodeji omezují možnou kontaminaci nežádoucími kmeny MRSA a tím omezit jejich šíření v humánní populaci i do prostředí.
23.09.2014 - 15:32
Cílem projektu je využít nově vyvinuté, optimalizované a ověřené biotechnologické a analytické metody, nové výchozí materiály a efektivní šlechtitelské postupy u ozimé řepky, vytvořit liniové a hybridní odrůdy, schopné konkurovat zahraničním odrůdám.
23.09.2014 - 15:25
Cílem projektu je vyvinout, vyrobit a ověřit účinnost nového biologického přípravku na bázi mykoparazitických hub rodu Clonostachys

Stránky