Výzkum a projekty

23.09.2014 - 15:19
Hlavním cílem projektu je zvýšení diverzity rodu Linum a druhu Linum usitatissimum L. integrací nových genetických zdrojů, které předpokládáme získat vzájemnou výměnou ze spolupracujících genových bank ve VNIIL Torzhok a VIR Petrohrad, které svým počtem patří k největším v Evropě.
23.09.2014 - 15:13
vybavení knihoven partnerů projektu zahraničními databázemi elektronických informačních zdrojů a vybranými tématickými oblastmi souvislé časopisecké a monografické řady, pokrývající svou strukturou základní potřeby výzkumu v agrárních oborech
23.09.2014 - 14:51
Životní prostředí je již několik desítek let znečišťováno radionuklidy z různých lidských aktivit, případně z havárií v nukleárních provozech. Cílem předpokládaného projektu je výzkum, testování a aplikace cenově dostupných a v prostředí domácích rostlin, jednak jako dlouhodobých a na velké ploše použitelných biosenzorů radiopolutantů,jednak akumulétorů radionuklidů ze zamořených půd a/nebo vod.
23.09.2014 - 14:36
ABSTRESS applies combined, integrated systems biology and comparative genomics approaches to conduct a comprehensive study of the gene networks implicated in the interaction of drought stress and Fusarium infection in legumes.
26.08.2014 - 23:30
Od roku 2014 je v České republice registrována odrůda kmínu kořenného se zkrácenou vegetační dobou - APRIM. Výhodami odrůdy APRIM jsou především stabilní výnosy, které jsou prakticky srovnatelné s „klasickými“ dvouletými odrůdami kmínu kořenného, a kratší vegetační doba, která umožňuje jeho setí až po sklizni předplodiny. Z hlediska termínu setí pak je výhodná eliminace škod některými škůdci, především vlnovníkem kmínovým a vzhledem ke kratší vegetační době také menší prostor pro zaplevelování kmínu i pozemku pro následné plodiny.
22.08.2014 - 12:00
Knihovna Agritec působí jako knihovnické a informační pracoviště poskytující informace v oboru zemědělské výroby a souvisejících vědních oblastech, a to na úrovni současných poznatků a nových směrů ve sdílení informací a v rozsahu podle aktuálních potřeb.
21.08.2014 - 14:52
Cílem projektu je propagovat a popularizovat výsledky výzkumu a vývoje (VaV) a badatelsky orientovanou výuku v perspektivním oboru bioenergetiky.
21.08.2014 - 13:40
Agritec Plant Research s.r.o. je partnerem projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu (zkratka SLARA; z anglického názvu Specialised Library of Applied Research in Agriculture), jehož příjemcem je Agrovýzkum Rapotín, s.r.o.
21.08.2014 - 13:37
Online knihy vydané nakladatelstvím AGRITEC. Možnost stažení publikace v PDF.
21.08.2014 - 11:50
Projekty 7., 6. a 5. rámcového programu EU.
21.08.2014 - 11:32
21.08.2014 - 10:52
21.08.2014 - 10:49
21.08.2014 - 10:39
AGRITEC – aplikovaný i základní výzkum pro zemědělství, životní prostředí a potravinářství; šlechtění rostlin, množení a prodej osiv, chemických prostředků pro ochranu rostlin, substrátů, krmiv; služby z oblasti biochemie, chemických rozborů, laboratorní a polní testování přípravků, pomocných látek, odrůd; konzultační a poradenské služby.
21.08.2014 - 10:06
Mezinárodní databáze lnu je koordinována ve společnosti AGRITEC od roku 1994. V současné době je do databáze zahrnuto 8385 genetických zdrojů přadného a olejného lnu z 11 přispívajících genových bank z 10 evropských zemí.
21.08.2014 - 00:05
POPISY FIREMNÍCH A ZASTUPOVANÝCH ODRŮD LNU. Registrované odrůdy zařazené do dalšího ověřování užitné hodnoty.
20.08.2014 - 23:55
Luskoviny - Šlechtění - Odrůdy
20.08.2014 - 23:52
Řepka - Šlechtění - Odrůdy
20.08.2014 - 23:46
Základní informace o nové odrůdě olejného lnu RACIOL

Stránky