Výzkum a projekty

21.08.2014 - 13:40
Agritec Plant Research s.r.o. je partnerem projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu (zkratka SLARA; z anglického názvu Specialised Library of Applied Research in Agriculture), jehož příjemcem je Agrovýzkum Rapotín, s.r.o.
21.08.2014 - 13:37
Online knihy vydané nakladatelstvím AGRITEC. Možnost stažení publikace v PDF.
21.08.2014 - 11:50
Projekty 7., 6. a 5. rámcového programu EU.
21.08.2014 - 11:32
21.08.2014 - 10:52
21.08.2014 - 10:49
21.08.2014 - 10:39
AGRITEC – aplikovaný i základní výzkum pro zemědělství, životní prostředí a potravinářství; šlechtění rostlin, množení a prodej osiv, chemických prostředků pro ochranu rostlin, substrátů, krmiv; služby z oblasti biochemie, chemických rozborů, laboratorní a polní testování přípravků, pomocných látek, odrůd; konzultační a poradenské služby.
21.08.2014 - 10:06
Mezinárodní databáze lnu je koordinována ve společnosti AGRITEC od roku 1994. V současné době je do databáze zahrnuto 8385 genetických zdrojů přadného a olejného lnu z 11 přispívajících genových bank z 10 evropských zemí.
21.08.2014 - 00:05
POPISY FIREMNÍCH A ZASTUPOVANÝCH ODRŮD LNU. Registrované odrůdy zařazené do dalšího ověřování užitné hodnoty.
20.08.2014 - 23:55
Luskoviny - Šlechtění - Odrůdy
20.08.2014 - 23:52
Řepka - Šlechtění - Odrůdy
20.08.2014 - 23:46
Základní informace o nové odrůdě olejného lnu RACIOL
20.08.2014 - 23:43
Na mezinárodním zemědělském veletrhu Techagro 2014 (30.3.–3.4.2014) v Brně získal odrůda ozimého kmínu APRIM prestižní ocenění Grand Prix a cenu časopisu Úroda Za inovaci v rostlinné výrobě.
20.08.2014 - 23:35
Odrůda kmínu APRIM vyšlechtěná ve společnosti Agritec je první registrovanou odrůdu kmínu se zkrácenou délkou vegetační doby v České republice.
20.08.2014 - 23:25
Kmín je jednou z nejstarších léčivých rostlin pěstovaných u nás. Ve farmacii se z něj připravují aromatické oleje, sirupy a léčivé čaje s protikřečovým, baktericidním a fungicidním účinkem
20.08.2014 - 23:07
Složení semene olejného lnu Amon
20.08.2014 - 22:42
Hrách setý patří k nejstarším kulturním plodinám. Podle nálezů byl rozšířen již v mladší době kamenné a bronzové v Malé Asii a v době kolových staveb ve Švýcarsku. Nejstarší doklady o pěstování luskovin jsou uváděny z Předního východu.
20.08.2014 - 22:40
MAKASHEVA (1979) řadí rod Pisum do divize Magnoliophyta (Angiosperme), třídy Magnoliatae (Dicotyledoneae), podtřídy Rosidae Takht., 1966, nadřádu Rosanae Takht., 1966, řádu Fabales Nakai, 1943, čeledi Fabaceae Lindl., 1836, a do tribu Vicieae Bronn.
20.08.2014 - 22:38
Počet chromosomů rodu Pisum je 14 (n = 7). Přirozeně polyploidní formy nebyly doposud u tohoto rodu detekovány. Hrách je jednoletá rostlina, ale má také formy ozimé (f. hybernum).
20.08.2014 - 22:35
Hrách je ve střední Evropě hlavní jedlou luskovinou. Jeho použití je však širší než u ostatních jedlých luskovin, zvláště pak od poloviny devadesátých let, kdy začal vzrůstat v EU význam využívání hrachu v krmných dávkách pro monogastrická zvířata jako zdroj energie a proteinů a současně začalo být jeho pěstování přiměřeně dotováno.

Stránky