Výzkum a projekty

20.08.2014 - 23:46
Základní informace o nové odrůdě olejného lnu RACIOL
20.08.2014 - 23:43
Na mezinárodním zemědělském veletrhu Techagro 2014 (30.3.–3.4.2014) v Brně získal odrůda ozimého kmínu APRIM prestižní ocenění Grand Prix a cenu časopisu Úroda Za inovaci v rostlinné výrobě.
20.08.2014 - 23:35
Odrůda kmínu APRIM vyšlechtěná ve společnosti Agritec je první registrovanou odrůdu kmínu se zkrácenou délkou vegetační doby v České republice.
20.08.2014 - 23:25
Kmín je jednou z nejstarších léčivých rostlin pěstovaných u nás. Ve farmacii se z něj připravují aromatické oleje, sirupy a léčivé čaje s protikřečovým, baktericidním a fungicidním účinkem
20.08.2014 - 23:07
Složení semene olejného lnu Amon
20.08.2014 - 22:42
Hrách setý patří k nejstarším kulturním plodinám. Podle nálezů byl rozšířen již v mladší době kamenné a bronzové v Malé Asii a v době kolových staveb ve Švýcarsku. Nejstarší doklady o pěstování luskovin jsou uváděny z Předního východu.
20.08.2014 - 22:40
MAKASHEVA (1979) řadí rod Pisum do divize Magnoliophyta (Angiosperme), třídy Magnoliatae (Dicotyledoneae), podtřídy Rosidae Takht., 1966, nadřádu Rosanae Takht., 1966, řádu Fabales Nakai, 1943, čeledi Fabaceae Lindl., 1836, a do tribu Vicieae Bronn.
20.08.2014 - 22:38
Počet chromosomů rodu Pisum je 14 (n = 7). Přirozeně polyploidní formy nebyly doposud u tohoto rodu detekovány. Hrách je jednoletá rostlina, ale má také formy ozimé (f. hybernum).
20.08.2014 - 22:35
Hrách je ve střední Evropě hlavní jedlou luskovinou. Jeho použití je však širší než u ostatních jedlých luskovin, zvláště pak od poloviny devadesátých let, kdy začal vzrůstat v EU význam využívání hrachu v krmných dávkách pro monogastrická zvířata jako zdroj energie a proteinů a současně začalo být jeho pěstování přiměřeně dotováno.
20.08.2014 - 22:25
K ekonomicky nejzávažnějším chorobám hrachu patří, vedle komplexu virových onemocnění, komplex kořenových a krčkových hnilob (LAHOLA, 1990).
20.08.2014 - 22:24
Výnosová nejistota spolu s cenovými výkyvy jsou hlavní limitující faktory ovlivňující větší zastoupení luskovin v osevních sledech.
20.08.2014 - 22:19
Rostlinný škrob je fyzikálně i chemicky velice heterogenní přírodní surovina, obsažená nejen v klasických škrobnatých plodinách (kukuřice, brambory, obiloviny).
20.08.2014 - 22:12
Obsah škrobu v semenech hrachu s kulatými semeny se pohybuje v rozmezí od 31 % do 51,5 % a obsah škrobu v semenech hrachu se svraštělými semeny se nachází v intervalu od 18 % do 42 %.
20.08.2014 - 21:22
Svraštělá semena jsou výsledkem mutací v lokusu rugosus (rugosus = vrásčitý), který se označuje jako r a o kterém je známo, že se podílí na syntéze škrobu.
20.08.2014 - 21:13
Šlechtění přadných rostlin je zaměřeno na přadný a olejný len, konopí se v České republice nešlechtí a pro pěstování jsou registrovány dvě zahraniční odrůdy technického konopí s nízkým obsahem THC.
19.08.2014 - 17:40
19.08.2014 - 17:38
19.08.2014 - 17:10
Prognoza fómové hniloby v řepce v ČR
19.08.2014 - 17:09
Prodáváme pesticidy a další přípravky pro ochranu rostlin v naší prodejně v Šumperku. Poskytujeme rovněž poradenství v oblasti ochrany rostlin před škůdci a nemocemi. Poradíme vhodný pesticid, nebo pomůžeme najít cestu bez použití pesticidů.

Stránky