Výzkum a projekty

20.08.2014 - 22:25
K ekonomicky nejzávažnějším chorobám hrachu patří, vedle komplexu virových onemocnění, komplex kořenových a krčkových hnilob (LAHOLA, 1990).
20.08.2014 - 22:24
Výnosová nejistota spolu s cenovými výkyvy jsou hlavní limitující faktory ovlivňující větší zastoupení luskovin v osevních sledech.
20.08.2014 - 22:19
Rostlinný škrob je fyzikálně i chemicky velice heterogenní přírodní surovina, obsažená nejen v klasických škrobnatých plodinách (kukuřice, brambory, obiloviny).
20.08.2014 - 22:12
Obsah škrobu v semenech hrachu s kulatými semeny se pohybuje v rozmezí od 31 % do 51,5 % a obsah škrobu v semenech hrachu se svraštělými semeny se nachází v intervalu od 18 % do 42 %.
20.08.2014 - 21:22
Svraštělá semena jsou výsledkem mutací v lokusu rugosus (rugosus = vrásčitý), který se označuje jako r a o kterém je známo, že se podílí na syntéze škrobu.
20.08.2014 - 21:13
Šlechtění přadných rostlin je zaměřeno na přadný a olejný len, konopí se v České republice nešlechtí a pro pěstování jsou registrovány dvě zahraniční odrůdy technického konopí s nízkým obsahem THC.
19.08.2014 - 17:40
19.08.2014 - 17:38
19.08.2014 - 17:10
Prognoza fómové hniloby v řepce v ČR
19.08.2014 - 17:09
Prodáváme pesticidy a další přípravky pro ochranu rostlin v naší prodejně v Šumperku. Poskytujeme rovněž poradenství v oblasti ochrany rostlin před škůdci a nemocemi. Poradíme vhodný pesticid, nebo pomůžeme najít cestu bez použití pesticidů.

Stránky