ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008–2013

Vývoj kvalitativně nových diferencovaných genotypů lnu, kmínu a řepky různých směrů využití s vysokou rezistencí proti stresovým faktorům biotického (choroby, škůdci) a abiotického (klimatické faktory) charakteru.

Vývoj kvalitativně diferencovaných genotypů lnu, kmínu a řepky různých směrů využití s vysokou rezistencí proti stresovým faktorům biotického (choroby, škůdci) a abiotického (klimatické faktory) charakteru

Navrhovaný projekt se zabýval vývojem genotypů lnu, kmínu a řepky s dále definovanými výkonnostními parametry a druhově specifickými rezistencemi vůči biotickým a nespecifickými rezistencemi vůči abiotickým faktorům. Byly uplatněny nové metody na základě výsledků klasického šlechtění i molekulární biologie využitelné při tvorbě genotypů lnu, kmínu a řepky s vysokou rezistencí vůči chorobám a klimatickým faktorům, zejména suchu a byl proveden screening genetických zdrojů výše uvedených druhů z hlediska požadované kvality pro výrobu konečného produktu.

 

Komplexní řešení tvorby nových genotypů hrachu, rozšiřujících diverzitu výchozích genetických zdrojů o nové fenotypické a morfologické znaky a vlastnosti

Navrhovaný projekt přispěl k tvorbě luskovin nové generace, disponujících geneticky založenou kombinovanou rezistencí k biotickým stresovým faktorům, konkrétně virovým a houbovým patogenům a hmyzím škůdcům hrachu a bobu.

 

Přečtěte si více ...