Získávání rostlinných olejů pomocí moderních metod (2021–2024)

Cílem projektu je navrhnout a ověřit technologické postupy zpracování speciálních minoritních olejnin pro použití v potravinářství a průmyslu. Na základě laboratorních zkoušek a měření vyvinout technologickou linku využívající moderní metody získávání vysoce kvalitních olejů s využitím nových poznatků v oblasti GPTs. Zvýšit uplatnění české produkce minoritních olejnin a konkurenceschopnost českého výrobce technologií pro jejich zpracování. Z hlediska udržitelné zemědělské výroby je cílem zvýšit podíl speciálních olejnin v osevních postupech a podpořit tak diverzitu pěstovaných plodin.

Registrační číslo projektu: QK21010151

Příjemce:

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

Partneři projektu:

Agritec Plant Research s.r.o.
Farmet a.s.
Česká zemědělská univerzita v Praze / Technická fakulta
Doba realizace: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Celkové způsobilé výdaje projektu: 19 618 000 Kč
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství

 

CEP: https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=QK21010151

Přečtěte si více ...