Získávání rostlinných olejů pomocí moderních metod (2021–2024)

Cílem projektu je navrhnout a ověřit technologické postupy zpracování speciálních minoritních olejnin pro použití v potravinářství a průmyslu. Na základě laboratorních zkoušek a měření vyvinout technologickou linku využívající moderní metody získávání vysoce kvalitních olejů s využitím nových poznatků v oblasti GPTs. Zvýšit uplatnění české produkce minoritních olejnin a konkurenceschopnost českého výrobce technologií pro jejich zpracování. Z hlediska udržitelné zemědělské výroby je cílem zvýšit podíl speciálních olejnin v osevních postupech a podpořit tak diverzitu pěstovaných plodin.

  • Registrační číslo projektu: QK21010151
  • Příjemce: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
  • Doba realizace: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
  • Celkové způsobilé výdaje projektu: 19 618 000 Kč
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství

Partneři projektu:

  • Agritec Plant Research s.r.o.
  • Farmet a.s.
  • Česká zemědělská univerzita v Praze / Technická fakulta