Zpracování vedlejších produktů z lisování semen olejnin na nové výrobky s nutričními a zdravotními přínosy (2019–2023)

Cílem řešení projektu je nalézt optimální způsob zpracování výlisků semen vybraných olejnin (kvalitativně odlišné odrůdy lnu setého, konopí seté, ostropestřec mariánský, tykev olejná). Řešeno bude zpracování těchto výlisků na bílkovinné koncentráty, mouky a frakce obohacené o bílkoviny, vlákninu a esenciální přírodní látky s pozitivními účinky na lidské zdraví. Cílem bude u získaných koncentrátů, mouk a frakcí stanovit látkové složení včetně esenciálních zdraví prospěšných komponent, charakterizovat bílkovinné profily a funkční vlastnosti, optimalizovat jejich stabilitu a zmapovat faktory, které ji ovlivňují a shromáždit data týkající se kvalitativní a kvantitativní odrůdové variability bílkovin semen lnu a konopí.

  • QK1910302
  • Název projektu: Zpracování vedlejších produktů z lisování semen olejnin na nové výrobky s nutričními a zdravotními přínosy
  • Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství
  • Příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Zemědělská fakulta
  • Řešitel: doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.
  • Doba řešení: 01.01.2019 – 31.12.2023