Lnářský a konopářský rok 2022 (30. listopadu 2022 v Agritecu, Šumperk)

Svaz lnu a konopí ČR, z.s. a Agritec Plant Research s.r.o. Vás srdečně zvou na seminář Lnářský a konopářský rok 2022, který se koná ve středu 30. listopadu 2022 v zasedací místnosti společnosti Agritec, Zemědělská 16, Šumperk.

Lnářský a konopářský rok 2022

Program

9.00–10.00 Prezence účastníků, káva

10.00 Zahájení

Letošní plochy lnu a konopí v evropských zemích
S. Krmela, CSc., Svaz LaK ČR

Plochy a výsledky v pěstitelském roce 2022 u odrůd olejného lnu a konopí setého
M. Bjelková, AGRITEC

Výsledky SDO zkoušek u olejného lnu
P. Kraus, ÚKZÚZ

Len a konopí v dotačních titulech EU
J. Humpál, ÚZEI

Cereální výrobky s přídavky konopných produktů
M. Hrušková, VŠCHT

Bílkoviny výlisků lnu a konopí
M. Jarošová, JČU

Len a konopí na Ukrajině
M. Sribnyi, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Polský konopný program
Przemyslaw Baraniecki, Witold Czeszak, Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants

Novinky ve stavebnictví
P. Majringer, Noricum

Nabídka osiv lnu
M. Podrábský, SEED SERVICE s.r.o.

Diskuse, závěr

 

Přihlášku k účasti zašlete prosím nejpozději do 27. listopadu 2022 e-mailem na len@agritec.cz

nebo poštou na adresu:
Svaz lnu a konopí ČR, z.s.
Zemědělská 16
787 01  ŠUMPERK

 

Více informací na stránkách Svazu lnu a konopí.

Lnářský a konopářský rok 2022 – pozvánka v PDF