Agrotechnické vstupy pro pěstování lnu a konopí (28. 3. 2023)

Svaz lnu a konopí ČR, z.s. a Agritec Plant Research s.r.o. Vás srdečně zvou na seminář Agrotechnické vstupy pro pěstování lnu a konopí, který se koná 28. 3. 2023 v konferenční místnosti Hotelu Na Farmě v Choťovicích.
K účasti na semináři jsou srdečně zváni všichni pěstitelé lnu a konopí, další odborníci a zájemci o pěstování a využití lnu a konopí.

Agrotechnické vstupy pro pěstování lnu a konopí - seminář 2023-03-28

Program
 

9.00–9:30 Prezence účastníků, káva
 

9:30 Zahájení

Směry pěstování a vstupy v pěstitelských technologiích olejného lnu a konopí setého
M. Bjelková, Agritec Plant Research s.r.o.

Len a konopí v dotačních titulech EU
J. Humpál,

Podpory osiv lnu a konopí v ČR
M. Altová, MZe

Výsledky SDO zkoušek u olejného lnu
P. Kraus, ÚKZÚZ

Olejný len jako součást směsí osiv pro úhor a meziplodiny
P. Robotka, PRO SEEDS s.r.o.

Množitelské porosty olejného lnu a nabídka osiv
M. Podrábský, Seed Service s.r.o.

Množitelské porosty olejného lnu a nabídka osiv
M. Horníková, LIMAGRAIN Česká republika

Nabídka osiv olejného lnu a konopí setého
Z. Muroň, AGRITEC

Nabídka osiv olejného lnu
V. Hron, SEMPRA Praha, a.s.

Možnosti ochrany porostů olejného lnu a konopí setého
P. Šmirous, Agritec Plant Research s.r.o.

Diskuse, závěr, občerstvení

Prohlídka farmy
K. Horák, Farma Choťovice.

 

Organizační informace

Místo konání
Konferenční místnost Hotelu Na Farmě,
Choťovice 134, 28905 Žehuň
(Choťovice jsou asi 14 km od Chlumce n. C.)
(www.hotelnafarme.cz)
GPS: 50.1406250N, 15.3266725E

Přihlášku k účasti zašlete prosím nejpozději do 25. 3. 2023 na adresu:
Svaz lnu a konopí ČR, z.s.
Zemědělská 16
787 01 ŠUMPERK

Přihlášku lze zaslat i e-mailem na adresu:
len@agritec.cz nebo bjelkova@agritec.cz