Akumulace kadmia, olova a zinku přadným a olejným lnem: screening genových zdrojů Linum usitatissimum L. (2007)

Uptake of Cd, Pb and Zn by flax (Linum usitatissimum L.) : screening of germplasm

Byla studována schopnost genotypů přadného a olejného lnu odebírat z kontaminované zeminy těžké kovy. Byly zjištěny značné diference v akumulaci těžkých kovů různých genotypů lnu, dále bylo prokázáno, že vybrané genotypy lnu jsou schopny akumulovat do svých orgánů těžké kovy, zvláště kadmium, které v orgánech a v dílčích částech rostlin lnu některých genotypů bylo obsaženo i v nadlimitních hodnotách.

Klíčová slova: Flax, linseed, heavy metals, Cd, Pb, Zn Název periodka: Mikroelementy 2007 Svazek periodika: 2007

článek v odborném periodiku
RIV/26784246:_____/07:#0000128!RIV09-MSM-26784246
Přečtěte si více: