Charakterizace odrůdy/položky v kolekcích genových zdrojů rostlin na základě obrazové analýzy korunních lístků a semen (2011)

Characterization of variety/accession in plant gene resources based on image analysis of petals and seeds

Certifikovaný popis postupu: sběr a příprava vzorků rostlin pro obrazovou analýzu, příprava snímání a aplikace specielního softwaru pro snímání digitálních obrazů, jejich binarizace a měření parametrů tvaru, velikostia barvy, statistické vyhodnocení naměřených dat, porovnání odrůd a položek v databázích, vytvoření obrazové fotodokumentace pro databáze odrůd v genových bankách lnu a hrachu.

Smýkalová, Iva a Vinklárková, Petra. Charakterizace odrůdy/položky v kolekcích genových zdrojů rostlin na základě obrazové analýzy korunních lístků a semen. Šumperk: Agritec Plant Research v nakl. Agritec, 2011. 23 l. ISBN 978-80-87360-05-7.

certifikovaná metodika
RIV/26784246:_____/11:#0000447
Přečtěte si více: